آييننامه صنعت جهانگردی

آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي – مصوب سال ۱۳۷۰

ماده ۱ – به منظور ترغيب و جذب جهانگردان خارجي در قالب گشت هاي سياحتي به كشور ، سفارتخانه ها و نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور موظفند تسهيلات و خدمات صدور رواديد سياسي براي اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند و به قصد بازديد و سياحت و زيارت به ايران سفر مي كنند را حداكثر ظرف ۱۰ روز فراهم كنند.

ماده ۲ – تمام مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بيگانه شامل اداره گذرنامه – گمرك – فرودگاه – راه آهن – بنادر مستقر در مبادي ورود و خروجي مرزها و همچنين، شهر موظفند تسهيلات لازم را براي جهانگردان فراهم كنند.

ماده ۳ – سازمان هواپيمايي كشوري ،‌ راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، سازمان بنادر كشتيراني ، شهرداري ها، سازمان پايانه ها و گمرك موظفند محل مناسبي را براي استقرار دفاتر اطلاعات جهانگردي در مبادي ورودي و خروجي و داخل شهرها در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهند.

ماده ۴ – علاوه بر كالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمركي كه براساس ضوابط مصوب تعيين شده است،‌ هر جهانگرد مي تواند كالاهاي مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفأ مي تواند همراه داشته باشد به كشور وارد كند و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد ، فهرست اين وسايل در برگه ”كالاي همراه جهانگرد“ در گمرك ثبت مي شود.

جواهرات شخصي

يك عدد دوربين عكاسي

يك عدد دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غيرحرفه اي

يك عدد دوربين چشمي

يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل

يك دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل

يك دستگاه كامپيوتر شخصي قابل حمل

جعبه وسايل كمك هاي اوليه

يك چارد اردويي با وسايل آن

وسايل ورزشي از قبيل ماهيگيري ،‌قايق تفريحي كوچكتر از ۵/۵ متر، وسايل اسكي معمولي و آبي ،‌راكت تنيس و وسايل مشابه .

تبصره – ورود تفنگ هاي شكاري براساس آئين نامه اي خواهد بود كه جداگانه تهيه و به هيئت دولت ارائه مي شود.

ماده ۵ – مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با خودروي شخصي خود وارد كشور مي شوند ، هرگاه براي آن خودرو جواز عبور از كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايط نقليه شخصي سال ۱۹۵۴، منعقد در نيويورك در دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند تاسه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند.

اداره گمرك مي تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد كند.

تبصره ۱- استفاده از مزاياي اين ماده موكول به اين است كه جواز عبور داراي سه شرط باشد :

الف – جواز مزبور براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد.

ب – مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

ج – در هيچ يك از قسمت هاي مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاح وجود نداشته باشد مگر اينكه كانون صادركننده جواز ، اصلاحي را كه بعمل آمده با مهر و امضاء‌ خود گواهي كرده باشد.

تبصره ۲- ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده كنند كه قبل از ورود به ايران شش ماه متوالي يا بيشتر درخارج اقامت داشته باشند.

ماده ۶- هر جهانگرد هنگام خروج از كشور مي تواند علاوه بر لوازم شخصي، يك قالي يا قاليچه تا حداكثر ۳ مترمربع ، صنايع دستي ،‌آلات موسيقي ايراني و ساير كالاهاي ايراني را درحدي كه جنبه تجاري نداشته باشد از كشور خارج كند.
تبصره ۱- خروج اشياي عتيقه ،‌مسكوكات قديمي ،‌ آثار اصيل فرهنگي ، كتب خطي،‌ تابلوهاي نقاشي عتيقه و مانند آنها مجاز نيست .
تبصره ۲ – خروج سه كيلو خاويار ممهور به مهر و با پلمپ شركت شيلات و قبض خريد فروشگاه هاي شيلات فرودگاه بلامانع است.
ماده ۷ – جهانگرداني كه از ايران عبور مي نمايند همچنان، تسهيلات گمركي مذكور در مواد ۱۷۴ و ۱۸۰ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – گمرك ايران موظف است صندوق هايي را براي نگهداري كالاهاي قابل ورود و غيرقابل ورود جهانگردان با اخذ هزينه انبارداري در انبار موقت مرزها تأمين كند. حداكثر مدت نگهداري ۴ ماه است. مقررات و هزينه نگهداري كالاها و بيمه (در صورت تمايل جهانگردان) در پشت قبض رسيد درج مي شود.
ماده ۹ – در مسيرهاي عمده رفت و آمد جهانگردان اعم از جاده ها
،‌پايانه هاي مسافرتي هوايي ،‌زميني ،‌دريايي داخل و خارج شهرها بازار و اماكن تاريخي و ديدني ،‌ تابلو و علايم راهنما به زبان هاي فارسي و در صورت لزوم زبان هاي ديگر با رعايت معيارهاي بين المللي و رايج به وسيله دستگاه هاي اجرايي و با نظارت و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و نصب مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عناوين تابلوها و علايم موردنياز را به دستگاه هاي ذيربط اعلام خواهد كرد. زمانبندي نصب علايم و تابلوها با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه هاي ذيربط انجام خواهد گرفت .
ماده ۱۰ – به منظور توسعه و گسترش هماهنگ مسافرت هاي دريايي ، سازمان بنادر و كشتيراني موظف است علاوه بر ايجاد تسهيلات لازم براي پذيرش كشتي هاي مسافربري و قايق هاي تفريحي و ورزشي حامل جهانگردان و قايقرانان ،‌تعرفه هاي ترجيحي با تخفيف ويژه براي شناورهاي مذكور فراهم كند.
ماده ۱۱ – مركز آموزش خدمات ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است براي تمام افراد شاغل در بخش جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات اقامتي و پذيرايي و ضوابط و مقررات فعاليت مي كنند خدمات آموزشي كاربردي فراهم كنند. همچنين ، تمام مراكز جهانگردي موظند براساس بخشنامه هاي معاونت سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به آموزش كاركنان خود اقدام و گواهينامه لازم را دريافت كنند.
ماده ۱۲ – الف : تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسيسات جهانگردي از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي باشند و شهرداري ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت ازعوارض عرضه غير از عوارض نوسازي ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت كنند.
تبصره : شهرداري ها موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و يا حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند .
ب : تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه هاي سوخت ، آب ، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه هاي بخش صنايع است و دستگاه هاي ذيربط موظفند هزينه هاي مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت ، كاربري محل و ميزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دريافت كنند.
مراتب مندرج در مواد ۲ لغايت ۸ مصوبه فوق الذكربه منظور اطلاع و اجرا در گمرك ابلاغ مي گردد. ضمنأ چنانچه طبق مقررات صادرات و واردات براي كالاهاي همراه مسافر درورود و خروج تسهيلات بيشتري پيش بيني شده باشد؛ تسهيلات مذكور براي جهانگردان لازم الاجرا مي باشد.