خانه  //  ثبت و وقف نظریات   //  نظریات ثبت   //  معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.

Notice: Undefined index: option in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php on line 211

Notice: Undefined index: option in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php on line 222

Notice: Undefined index: option in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php on line 222

Notice: Undefined index: option in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php on line 222
معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.
سؤال
طبق ماده (109) قانون شهرداريها، شهرداري ا ز پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف است. ليکن دفاتر اسناد مبالغي به عنوان حق الثبت دريافت مي نمايند و حق الثبت را شامل حق الثبت زمان انتقال نمي دانند، آيا نظر دفاتر اسناد صحيح است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
ماده (159) (1) قانون شهرداريها، صراحتاً شهرداريها را از پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف کرده است، بديهي است که اين معافيت شامل حق الثبت اسناد و حق التحرير نمي باشد، بنابراين اخذ هرگونه حق الثبت املاک و ماليات از شهرداري خلاف ماده فوق الذکر است.

ارتباط با ما

:
:
:
: 1 + 6 =

تازه‌ها


Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

بیشترین بازدید


Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/arzparsian/public_html/components/com_content/router.php on line 73