خانه

 

 

دستورالعملها و بخشنامه های شهرداری تهران


    دستورالعملها و بخشنامه های اختصاصی شهرداری تـهـران >

      1.  دستور العمل اجرایی حریم فضای سبز حاشیه بزرگراها

      2.  مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر محاسبه عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری

      3.  اجرای بند1از دستورالعمل اجرایی بودجه سال1386شهرداری تهران

      4.  اجرای پخ45در ساختمان

      5.  اختصاص10درصد از اراضی و املاک معوض به شهرداری ها و کنترل این موضوع در هنگام تفکیک و صدور پروانه پایان کار

      6.  اخذ معادل نیم درصد از کل مبلغ قراردادها هنگام به عنوان عوارض شهرداری

      7.  ارائه تسهیلات به شهروندان و بهبود کیفی فضاهای عمومی ساختمان ها

      8.  اراضی ملکی واقع در مسیر طرح های عمرانی

      9.  ارتقاء کیفیت ساخت و ساز

      10.  ارزش معاملاتی زمان ارجاع به کمسیون ماده صد ملاک محاسبه جریمه قرارگیرد

      11.  جداول تعیین اضافه بنا و تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای اضافه بنای غیر مسکونی

      12.  دستورالعمل طراحی نمای ساختمان ها

      13.  صورتجلسه269کمسیون ماده5در ارتباط با موضوع افزایش تراکم و بلند مرتبه سازیر

      14.  مصوبه ارزش گذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری و کسری پارکینگ

      15.  مصوبه شورای شهر مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده پانزدهم ضوابط اجرایی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

      16.  ارسال نامه در ارتباط با مجوز اخذ بهای خدمات شهری در شهر تهران

      17.  ارسال نامه در خصوص مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره

      18.  استفاده از فرم گواهی وضعیت ساختمان جهت بهره برداری مالکین از امتیازات قانونی

      19.  اصلاحیه دستورالعمل مربوط به اراضی فاقد کاربری

      20.  اصلاحیه صورت جلسه269 کمسیون ماده5 مبتنی بر درخواست اضافه تراکم مسکونی وتبدیل وعدم تامین پارکینگ

      21.  اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز

      22.  اصلاحیه مصوب329شورای شهرسازی و معماری

      23.  اعلام احتمال جعل بر روی اراضی دولتی

      24.  اعلام تخلف ساختمانی از طرف مهندسین ناظر جهت جلوگیری از عملیات ساختمانی

      25.  اعلام لغو بخشنامه73018154-80مورخ1373-9-22در مورد تفکیک اراضی

      26.  افزایش تراکم ساختمانی مشروط بر اینکه15درصد بخش شمالی زمین ها به صورت فضای باز باقی بماند

      27.  انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب آنها

      28.  بازنگری در نحوه تعیین قیمت واقعی املاک در شهر تهران

      29.  برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی

      30.  پروانه های ساختمان هایی که زیر بنای ناخالص یکصد متر یا کمتر بوده

      31.  تاسیس دفتر مهندسی در اماکن مسکونی بلامانع بوده و دایر کردن شرکت مهندسی نیاز به اصلاح قانون دارد

      32.  تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک و باغات

      33.  تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

      34.  تصويبنامه در مورد انتزاع شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور و واگذاري آن به شهرداري تهران

      35.  تعدیل دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع در مورد ساختمان هایی که آسانسور آنها آماده بهره برداری می باشند

      36.  تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمان های مسکونی و مجتمع های تجاری به واحد مسکونی

      37.  تفکیک اراضی مشجر و باغات

      38.  تفکیک اراضی مشجر و باغات که در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها میباشند

      39.  جایگزینی دستورالعمل ماده14قانون زمین شهری به جای موضوع بخش نامه شماره مورخ21-08-67

      40.  جهت طرح های تفضیلی و طراحی شهری با حوزه معاونت شهرسازی و معماری هماهنگ شود

      41.  چگونگی محاسبه فضاهای عمومی جهت احداث مجتمع های مسکونی

      42.  حفظ حریم تاسیسات زیر بنائی ترابری کشور واختلاف مابین وزارت کشور و راه و ترابری

      43.  خلاصه نکا--ت صادره از اداره کل امور اجرایی -کمسیون های ماده صد

      44.  خودداری از طرح اموری که منجر به تغییر کاربری در شهر ها می گردد در کمسیون ماده100 قانون شهرداری

      45.  دایر کردن دفتر وکالت و مطب ودفتر اسناد رسمی در روزنامه و دفتر مهندسی وسیله مالکیت

      46.  در خصوص ارسال مجلد ویراش2ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی

      47.  در خصوص ایجاد تسهیلات برای شرکت های مشاور یا ساختمانی

      48.  در خصوص تعیین عوارض تراکم مازاد واحد های مسکونی

      49.  در خصوص توافقات اضافه تراکم تثبیت و یا تبدیل نوع استفاده املاک

      50.  در خصوص چگونگی دریافت طرح های تفکیک اراضی شهری و افراز زمین توسط شهرداری ها

      51.  در خصوص صلاحیت دادسرای ویژه جرایم پزشکی،دارویی و امور بهداشتی

      52.  در خصوص طرح جامع اراضی عباس آباد

      53.  در صورت ارجاع پرونده به کمسیون ماده صد تصویر کلیه گزارشات مهندس ناظر و مامور ناظر ارسال گردد

      54.  درخواست ارائه سیاست اصولی جهت حفظ و توسعه فضای سبز در شهرها

      55.  دریافت مفاصا حساب و گواهی معافیت به هنگام صدور هرگونه مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی

      56.  دستور العمل اجرایی ماده14 قانون زمین شهری

      57.  دستور العمل گودبرداری

      58.  دستورات و تاکیدات و انجام وظایف ذاتی شهرداری با قاطعیت و جدیت تمام نسبت به جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز

      59.  دستورالعمل اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درشهرداري تهران

      60.  دستورالعمل جهت اجرای ماده39قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374مجلس شورای اسلامی

      61.  دستورالعمل نحوه عمل ماده12آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

      62.  رسیدگی به امور املاک متعلق به نهاد ها و نیروهای مسلح واقع در طرح های عمرانی شهرداری به اداره املاک و مستغلات محول گردید

      63.  رسیدگی به تخلفات ساختمانی

      64.  رعایت درز انقطاع ساختمان هایی که دارای ارتفاع بیش از12متر و یا دارای بیش از4 طبقه هستند

      65.  رعایت مفاد ماده100قانون شهرداری

      66.  سیاست های تشویقی جهت رعایت برهای اصلاحی و ایجاد وحدت رویه در خصوص املاک واقع در طرح تعریض

      67.  شرایط تغییر وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به مسکونی

      68.  شرایط صدور پایان کار جهت ساختمان هایی که در اثر عدم اجرای نما و یا محوطه سازی صدور پایان کار مقدور نمی باشد

      69.  شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر کلیه ساخت و سازهای شهرهای جدید و شهرک ها

      70.  صدور برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی

      71.  صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره

      72.  صدور پروانه ساختمانی جهت اراضی قولنامه ای مقدور نمی باشد

      73.  صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک واقع در کاربری های صنعتی که دارای اصلاحی بوده

      74.  صدور مجوز ساخت وساز اراضی شمال غرب تهران

      75.  صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز برای ادارات مجری طرح های خدماتی و عمومی منوط به احراز مالکیت میباشد

      76.  صرفه جویی انرژی در ساختمان

      77.  صورتجلسه مورخ09-07-1379فیمابینشرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران

      78.  تصويبنامه در مورد واگذاري وظائف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران

      79.  ضوابط احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی شبکه برخورد دارند

      80.  ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهر

      81.  عدم احتساب متراژو مساحت رعایت شده در انقطاع طبقات در زیر بنا و تراکم

      82.  عدم پذیرش درخواست تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری

      83.  عدم صدور مجوز ساخت وساز و تغییر کاربری زمین هایی که بدون رعایت ماده10قانون زمین شهری واگذار گردیده است

      84.  عدم نیاز به کسب مجوز از شهرداری برای مالکینی که قصد تعمیرات جزئی ساختمان خود را دارند

      85.  عزل و نصب معاونین شهرسازی و معماری مناطق (شماره 80/85/30607)

      86.  عزل ونصب معاونین شهرسازی و معماری مناطق ( شماره 80/85/32027)

      87.  عملکرد بعضی از کمسیون های ماده100 قانون شهرداری

      88.  عملکرد در خصوص املاکی که در طرح تملک شهرداری قرار میگیرند

      89.  فرم جدول تعیین مازاد تراکم مسکونی و ارزش معاملاتی ساختمان

      90.  فعالیت شرکت راه ساختمان تهران تدبیر بافت

      91.  گسترش فضای سبز تهران و مواردی که باید در برنامه ریزی توسعه سال73مدنظر قرار گیرد

      92.  لحاظ پروژه های مطالعاتی و طراحی در پیشنهاد بودجه سال آتی

      94.  لزوم اخذ پروانه عملیات عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

      95.  لزوم استفاده خدمات مهندسین تاسیسات برقی و مکانیکی جهت اجرای تاسیسات ساختمان

      96.  لزوم تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط مناطق و واحد ها طبق قانون با هماهنگی اداره کل املاک و مستغلات

      97.  لزوم رعایت در انقطاع به صورت عقب نشینی از مرز مشترک به میزان حداقل1-200 ارتفاع تراز بام ساختمان از تراز پایه

      98.  لزوم رعایت مقررات مربوط به ساخت وساز و اخذ مجوز های لازم از شهرداری

      99.  لزوم مالکیت شش دانگ ملک تجاری در استفاده از تبصره بند 24ماده 55قانون شهرداری

      100.  لغو بخشنامه ممنوعیت از صدور پروانه بر اساس ضوابط باغات در پهنه های باغ مسکونی

      101.  لغو وصول یک در هزار از هزینه ساخت واحد های مسکونی با زیر بنای بیش از الگوی مصرف مسکن

      102.  مالکیت شهرداری تهران در پروژه هایی که توسط شرکت خدمات مهندسی شهر تهران به عنوان کارگزار اجرا می شود

      103.  مالکین ساختمان های نیمه کاره ملزم به دیوارکشی مشرف به معابر عمومی یا مرمت نمای ساختمان میباشد

      104.  مجاز نبودن احداث هرگونه بنا به هر میزان بدون وجود نقشه های معماری و محاسباتی ...و معرفی مهندسین ناظر

      105.  محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهر تهران

      106.  ممنوع بودن احداث بنا در املاک واقع در محدوده حریم شهر و نحوه صدور پروانه در اراضی داراي طرح مصوب عمومی یا عمرانی

      107.  مسولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان

      108.  مشخص نمودن اراضی با کاربری فرهنگی متعلق به شهرداری ،بر روی نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اجرای تبصره30قانون بودجه سال78

      109.  ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه2800

      110.  مناسب سازی ساختار کالبدی و فضا های درون شهری

      111.  مواردی جهت کارسازی تراکم و تغییر نوع استفاده بنا

      112.  نامه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح مکانیابی ساختمان های بلند مرتبه

      113.  نامه مبنی بر درخواست لیست ساختمان های6طبقه و بیشتر جهت کنترل آسانسور

      114.  نحوه احداث شهرکهای صنعتی،توسعه حریم شهرها و شهرکهای صنعتی ،پرداخت عوارض یک درصد عوارض تولید واحدهای صنعتی

      115.  نحوه ارائه برگ پایان ساختمان به مهندسین ناظر جهت اخذ پایان ساختمان یک طبقه

      116.  نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بناهای احداثی در حریم شهر،تنظیم فرم خلاف ارسالی کمسیون ماده صد

      117.  نحوه محاسبه تراکم املاک بیش تر از 10000متر بر اساس تراکم مجموعه های مسکونی و شهرکها

      118.  نحوه واگذاری اراضی متعلق به شهرداری تهران

      119.  نظارت و کنترل ساخت و ساز در کلان شهر تهران در چارچوب ضوابط و مقررات

      120.  واگذاري مساحت پنج هزار متر مربع از اراضي خالصه اوين بشهرداري تهران جهت احداث آسايشگاه اطفال

      121.  وحدت رویه در اجرای بند3 جلسه شورای شهرداران مناطق در ارتباط با املاک واقع در طرح تعریض گذرها

      122.  وحدت رویه در فرم پاسخ استعلام اراضی فاقد کاربری

      123.  وحدت رویه عدم لزوم فک رهن اسناد مالکیت متقاضیان صدور پروانه ساختمانی

      124.  هماهنگی با شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران به منظور رعایت نکات ایمنی آسانسور ها جهت دریافت پایان کار
 

 

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 14 =