خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  رأی شماره 1564 الی 1586 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 2 آیین‏نامه اجرائی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران
شماره هـ/86/
159 20/3
/1387
تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1564 الی 1586
کلاسه پرونده: 86/158و ...
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فاطمه بدیعی ـ فخری عموسلطانی ـ مرضیه قانعی ـ زهرا عظیمی ـ فاطمه فدائی ـ زینت بنیان جوزانی ـ الهام دولتشاهی ـ اعظم زمانی ـ سمیه رفیعی فروشانی ـ مرضیه استکی ـ نجمه تاجمیر ریاحی ـ فاطمه ماندگاری ـ لیلا بهادرانی ـ آسیه حاجیان ـ ثریا آذری ـ شهین کرم‌زاده ـ زهرا رضایی ـ فاطمه سلمانی ـ زهراه ذوالفقاری ـ هاجر پورقاسم ـ مرضیه سلیمان دیری ـ مرضیه توکلی ـ زهرا مختاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‏نامه اجرائی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و
پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‏های تقدیمی اعلام داشته‏اند، ماده دوم از آیین‏نامه اجرائی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشته یعنی مقطع کارشناسی (لیسانس) تغییر کرده که مخالف با قانون و مقررات جاریه در آموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تصویب این مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته‏های مربوطه پیراپزشکی می‏شد و اینجانب و همکارانم می‏توانستیم در ارگانهای تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم. لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذیرش مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه (آموزش عالی) نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال 1386 حذف نموده لذا نمی‏توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنیم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم. لذا تقاضای ابطال ماده2 آیین‏نامه مذکور را دارم. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشته‏اند، موضوع اصلاح ماده2 تصویب‏نامه شماره33ـ116/ ت35329ه‍ـ مورخ18/9/1385 براساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه  صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصریح شده است « از تاریخ تصویب این قانون آن دسته ازمراقبین بهداشت مدارس که تاپایان سال1357 در مدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربیت شده‏اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می‏گردند» نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم انتقال مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق‏الذکر فارغ از میزان مدرک تحصیلی آنان است، بنابراین مفاد ماده 2 آیین‏نامه شماره 33ـ116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران که اجرای حکم قانونگذار را در خصوص انتقال مراقبین بهداشت مدارس مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‏های مندرج در ماده 2 آیین‏نامه کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‏الاشعار تشخیص داده می‏شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‏گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/12/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 4 =