رأی اصراری شماره‏ 6-27/2/1379 ردیف 79/3 هیأت عمومی بدین شرح است:

«نظر به این‏که وقفیت عنوانی است طاری،برای اثبات آن دلیل کافی‏ لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به‏ نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی‏باشد،به علاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به‏ عنوان مالکیت مؤیدا به ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان‏ مالکیت،دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می‏دارد، مضافا به این‏که عمل به وقف به اثبات نرسیده است.علی هذا،دادنامه‏ تجدیدنظر خواسته به اکثریت آراء نقض می‏شود».

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 6 =