خبرگزاري موج - مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران گفت: اين شرکت با همکاري فرمانداري ها، شوراي تامين استان و نيروي انتظامي در سال 92 با چاه هاي غيرمجاز برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، خسرو ارتقايي در نشستي خبري که در محل شرکت آب منطقه اي تهران برگزار شد، اظهار داشت: چاه هاي غيرمجازي که نمي توان به آنها پروانه فعاليت داد، در سال آينده مسدود خواهند شد.
وي افزود: کساني که از قانون تمکين مي کنند، اگر طبق مقررات کنتور نصب کرده و روش هاي آبياري تحت فشار را در مزارع خود پياده کرده باشند، به شرط احراز شرايط پروانه دار مي شوند.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران ادامه داد: پس از پروانه دار شدن چاه ها، بخشي از آب به مالکان چاه واگذار مي شود و بخشي از آن براي تغذيه آبخوان ها اختصاص خواهد يافت. باقيمانده آب نيز براي توسعه کشاورزي به کار برده مي شود.
وي اولين دشتي که برخورد با چاه هاي غير مجاز در آن اجرايي مي شود را دشت ورامين شامل منطقه ورامين، پاکدشت، پيشوا و قرچک اعلام کرد.
ارتقايي در پاسخ به اين سئوال که چه تعداد چاه غيرمجاز در تهران وجود دارد، خاطر نشان ساخت: در اين استان حدود 16 هزار حلقه چاه مجاز با حجم برداشت دو ميليارد و 100 ميليون متر مکعب در سال وجود دارد. در کنار آن بالغ بر 21 هزار حلقه چاه غيرمجاز با حجم برداشت 280 ميليون متر مکعب در سال، شناسايي شده است.
وي با اشاره به اينکه ميزان برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز به دليل حفر دستي اندک است، گفت: ميزان برداشت از اين چاه ها تقريبا يک هفتم برداشت از چاه هاي مجاز است اما همين ميزان برداشت دقيقا معادل کسري بيلان ثبت شده سفره آبهاي زيرزميني تهران است.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران در پاسخ به موج درباره مراکز عمده تمرکز چاه هاي غيرمجاز، بيان داشت: اين چاه ها عمدتا در ورامين و شهريار متمرکز شده و به طور پراکنده چاههايي براي مصارف صنعت و خدمات، در ساير نقاط استان نيز به چشم مي خورند.
وي در پاسخ به سئوالي درباره تعداد چاه هاي غيرمجازي که در طول سال با آنها برخورد مي شود، اذعان داشت: سالانه بين 800-700 چاه غير مجاز که يا عمليات ساخت آنها در حال انجام است و يا ساخته شده اند، بوسيله شرکت آب منطقه اي مسدود مي شود.

کاهش حجم ذخيره آب سدهاي تهران
ارتقايي با اشاره به بارندگي هاي روزهاي پاياني سال 91، اظهار داشت: اين بارندگي ها وضعيت آبي استان تهران را بهتر کرده است. در سال جاري به طور متوسط 217 ميليمتر بارش براي استان به ثبت رسيده که در مقايسه با سال قبل که حجم بارش ها 274 ميليمتر بود، با کاهش 21 درصدي مواجه هستيم.
وي خاطر نشان ساخت: سدهاي تامين کننده آب شرب تهران عمدتا با کاهش حجم ذخاير روبرو هستند. سد اميرکبير در حال حاضر 121 ميليون متر مکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته، کاهش يافته است. ذخيره سال گذشته اين سد 147 ميليون متر مکعب بود.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران ميزان ذخيره آب پشت سد لتيان در سال جاري را 50 ميليون متر مکعب اعلام کرد و افزود: در مدت مشابه سال قبل اين سد حدود 65 ميليون متر مکعب آب را پشت خود ذخيره کرده بود.
وي ادامه داد: سد لار در سال جاري معادل سال گذشته آب در پشت خود ذخيره کرده و 25 ميليون متر مکعب آب دارد. سد طالقان نيز با حجم ذخيره 272 ميليون متر مکعبي نسبت به مدت مشابه سال قبل با کسري 81 ميليون متر مکعبي روبرو است.
ارتقايي سد ماملو را تنها سد استان تهران دانست که نسبت به سال قبل، آب بيشتري را در پشت خود ذخيره کرده است.
وي ادامه داد: در سال جاري حجم ذخيره آب سد ماملو حدود 96 ميليون متر مکعب است در حالي که سال قبل حدود 61 ميليون متر مکعب آب پشت اين سد ذخيره شده بود.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران حجم کل ذخيره آب سدهاي تهران را 627 ميليون متر مکعب اعلام کرد.
وي گفت: در جمع آب پشت سدهاي تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل با کسري 26 ميليون متر مکعبي مواجه است.

برخورد با واحدهاي غيرمجاز بستر رودخانه ها
ارتقايي از تخريب 80 واحد مسکوني غيرمجاز در بستر رودخانه جاجرود، کن و اوشان و فشم خبرداد.
وي اضافه کرد: بين سد لتيان و ماملو در منطقه خجير نيز واحدهاي آلاينده تخريب شده است.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان تهران با اشاره به اينکه برخي از تعطيلات دستگاه هاي دولتي استفاده کرده و اقدام به ساخت وساز غير مجاز در حريم و بستر رودخانه ها طي ايام تعطيل مي کنند، بيان داشت: سال 92 با همکاري تمام دستگاه هاي مرتبط با حفظ بستر رودخانه ها، با هر گونه تخلف و ساخت و ساز در ايام تعطيل نيز برخورد خواهد شد.
وي با تشريح عملکرد شرکت آب منطقه اي در سال 91، تصريح کرد: در سال جاري 30 کيلومتر از تونل انتقال آب سد کرج به تهران تمام شد. 56 کيلومتر از تونل انتقال آب سرشاخه دز به قمرود به اتمام رسيد. در واقع عمليات اجرايي بالغ بر 90 کيلومتر از تونل هاي بلندي که در انتقال آب تهران نقش داشتند، به پاين رسيده است.
ارتقايي با اشاره به اتمام مطالعات استفاده از پساب تصفيه خانه هاي استان تهران، گفت: در حال حاضر سالانه 150 ميليون متر مکعب پساب بوسيله تصفيه خانه هاي سطح تهران به بخش کشاورزي منتقل مي شود. در افق 1410 حجم پساب تصفيه شده به يک ميليارد و 300 ميليون متر مکعب مي رسد.
وي از پايان يافتن مطالعات خط دوم تونل انتقال آب طالقان به اميرکبير خبرداد و گفت: با اين خط، حجم پساب از پنج متر مکعب در ثانيه به 10 متر مکعب در ثانيه مي رسد. در حال حاضر دنبال سرمايه گذار براي اجراي خط هستيم.

منبع : خبر گزاری موج

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 5 =