خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  شناسنامه اي كه ظرف مدت ده روزازتاريخ ولادت گرفته نشده رسمي تلقي نميشود

راي ديوان عالي كشور
طبق ماده 999قانون مدني شناسنامه اي كه مطابق ماده 4قانون ثبت احوال مصوب 1310درمدت ده روزازتاريخ ولادت گرفته نشده وچندسال فاصله داشته است بعلاوه برخلاف آئين نامه هاي مربوطه شماره شناسنامه پدردرآن قيدنشده باشدرسمي تلقي نمي گردد.
حكم شماره 1393-4/9/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 7 =